Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Ruszyło Forum Równych Szans i Praw Kobiet

dodano 2014-01-21 18:18 w kategorii: Powiatowe

Zebranie założycielskie odbyło się w pomieszczeniach organizacji pozarządowych gryfowskiego Ratusza.

Na zebraniu powołano trzyosobowy zarząd, w którego składzie znalazły się panie Beata Mgłosiek – przewodnicząca, Małgorzata Szczepańska – wiceprzewodnicząca oraz Teresa Ciereszko – sekretarz.

Celem Forum jest m.in. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, przeciwdziałanie ubóstwu i przemocy, a także zwalczanie stereotypów oraz promowanie zrównoważonego udziału kobiet w życiu społecznym i politycznym.

 

18 stycznia 2014 roku we Wrocławiu odbył się I Zjazd Dolnośląskiego Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Nasza koleżanka Beata Mgłosiek została wybrana na wiceprzewodniczącą.

 

Zapraszamy Panie do wspólnej pracy w naszym Forum. Każdą  z Pań chcącą uczestniczyć w naszej platformie proszę o kontakt e-mailowy mglosiek@op.plKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.